Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Συνδυασμός "Επανεκκίνηση Τώρα"

Ντιντής Παναγιώτης
Τηλ.: 2431351238
Email: pntintis@gmail.com
Παζαΐτης Δημήτριος
Τηλ.: 2431351100
Email: tpazaitis@gmail.com
Παππάς Απόστολος
Τηλ.: 2431351100
Πούλιου Ελένη
Τηλ.: 24313 52 510
Email: epouliou@trikalacity.gr
Ρόμπος Χριστόφορος
Τηλ.: 2431351100
Email: crisromp@hotmail.com
1 2 3 4