Δήμος Τρικκαίων

Αντιδήμαρχοι

Αλεστά Σοφία
Τηλ.: 2431351192
Λάππας Μιχαήλ
Τηλ.: 2431353501
Νάτσινα Δήμητρα
Τηλ.: 2431351232, 6939523964
Ντιντής Παναγιώτης
Τηλ.: 2431351238, 2431076611, 24310 76613