Δήμος Τρικκαίων

Αντιδήμαρχοι

Αλεστά Σοφία
Τηλ.: 2431351192
Λάππας Μιχαήλ
Τηλ.: 2431353501
Σκρέκας Αθανάσιος
Τηλ.: 24313 52 510