Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αντιδήμαρχοι

Αναστασίου Άκης
Τηλ.: 2431353501
Email: akis.anastassiou@trikalacity.gr, akis.anastassiou@gmail.com
Ζιώγας Γιώργος
Τηλ.: 2431351190 , 24310766113, 24310 76613
Email: gziogas@trikalacity.gr
Κοτρώνη – Μπαλοδήμου Γεωργία
Τηλ.: 2431351174
Email: gkotroni@trikalacity.gr, gekotroni@yahoo.com
Κρανιάς Βασίλειος
Τηλ.: 2431352220
Email: vkranias@trikalacity.gr
Μητσιάδη Βασιλική – Ελένη
Τηλ.: 2431351232
Email: vmitsiadi@trikalacity.gr, m_vasilena@yahoo.gr
Ντιντής Παναγιώτης
Τηλ.: 2431351238, 2431076611, 24310 76613
Email: pntintis@trikalacity.gr
Πούλιου Ελένη
Τηλ.: 24313 52 510
Email: epouliou@trikalacity.gr
Ψύχος Κωνσταντίνος
Τηλ.: 2431351192
Email: kpsixos@trikalacity.gr, kpsixos@otenet.gr