Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αναστασίου Βάιος
Τηλ.: 2431353501
Email: akis.anastassiou@trikalacity.gr, akis.anastassiou@gmail.com
Ζιώγας Γιώργος
Τηλ.: 2431351190
Κοτρώνη – Μπαλοδήμου Γεωργία
Τηλ.: 2431351174
Email: gekotroni@yahoo.com
Λασπάς Αχιλλέας
Τηλ.: 2431352200
Email: a.laspas@yahoo.gr
Μητσιάδη Βασιλική – Ελένη
Τηλ.: 2431351232
Email: vmitsiadi@trikalacity.gr, m_vasilena@yahoo.gr
Ντιντής Παναγιώτης
Τηλ.: 2431351238
Email: pntintis@gmail.com
Πούλιου Ελένη
Τηλ.: 24313 52 510
Email: epouliou@trikalacity.gr
Ψύχος Κωνσταντίνος
Τηλ.: 2431351192
Email: kpsixos@trikalacity.gr