Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αντιδήμαρχοι

Αλεστά Σοφία
Τηλ.: 2431351192
Email: alesta_s@yahoo.gr
Καταβούτας Γεώργιος – Κωνσταντίνος
Τηλ.: 2431351174
Email: toure1900@hotmail.com
Λάππας Μιχαήλ
Τηλ.: 2431353501
Email: lapmix@otenet.gr
Παζαΐτης Δημήτριος
Τηλ.: 2431351238
Email: tpazaitis@gmail.com
Παππάς Απόστολος
Τηλ.: 2431352220
Email: info@trikalacity.gr
Ρόμπος Χριστόφορος
Τηλ.: 2431076611
Email: crisromp@hotmail.com
Σακκάς Νικόλαος
Τηλ.: 2431351232
Email: n.sakkas@trikalacity.gr
Σκρέκας Αθανάσιος
Τηλ.: 24313 52 510