Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351190
Email: alesta_s@yahoo.gr

Πρόεδρος του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων
Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών