Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351192

Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης, από 2-1-2024 έως 30-6-2026 με  αρμοδιότητες :α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών
– Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

– Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

– Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

β) Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών και πρόεδρος του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων