Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351190
Email: alesta_s@yahoo.gr

Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:

– Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

– Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

– Του αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

– Όλων των θεμάτων απασχόλησης του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Τη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών (γραμμή δημότη)