Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351192

Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης, από 1-8-2022 έως 31-12-2023 με  αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ
β) Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων,
δ) Τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης
ε) Την ορίζει πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων.

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών και πρόεδρος του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων