Δήμος Τρικκαίων

Γενικός Γραμματέας

Παπασίκας Θωμάς
Τηλ.: 24313 51 199