Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γενικός Γραμματέας

Παπασίκας Θωμάς
Τηλ.: 24313 51 199
Email: sg@trikalacity.gr