Δήμος Τρικκαίων

Παπασίκας Θωμάς

Τηλ.: 24313 51 199