Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παπασίκας Θωμάς

Τηλ.: 24313 51 199
Email: sg@trikalacity.gr