Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351238

Αντιδήμαρχος Πρασίνου από 1-8-2022 έως 31-12-2023 με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης|
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ