Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351100
Email: tpazaitis@gmail.com

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, από 10 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31 Αυγούστου 2019