Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351238

Αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών από 2-1-2024 έως 30-6-2026 με αρμοδιότητες

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών,
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Διετέλεσε αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, αντιδήμαρχος Πρασίνου και πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ