Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431353501

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού από 2-1-2024 έως 30-6-2026 με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού
β) Τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τρικκαίων, αντιπρόεδρος του Κέντρου Ερευνας – Μουσείο Τσιτσάνη, εντεταλμένος σύμβουλος Εθελοντισμού και αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων