Δήμος Τρικκαίων

Ντιντής Παναγιώτης

Τηλ.: 2431351238, 2431076611, 24310 76613

Αντιδήμαρχος Πρασίνου από 2-1-2024 έως 30-6-2026 με αρμοδιότητες
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Διετέλεσε αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και αντιδήμαρχος Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής