Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351238, 2431076611, 24310 76613
Email: pntintis@trikalacity.gr

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής