Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351283
Email: pntintis@gmail.com

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
– Του Τμήματος Πρασίνου και Κηποτεχνίας της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας
– Του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος
– Όλων των θεμάτων διαφήμισης του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας
– Όλων των θεμάτων διαχείρισης και λειτουργίας των κοιμητηρίων του Τμήματος Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου.

β) Τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν: την ποιότητα ζωής, τις παιδικές χαρές, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και των χωριών του Δήμου Τρικκαίων.