Δήμος Τρικκαίων

Ντιντής Παναγιώτης

Τηλ.: 2431351238, 2431076611, 24310 76613

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας από 7/7/2023 με αρμοδιότητες

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
γ) Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων

 

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής