Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 24313 52 510

Διετέλεσε Κατά τόπον Αντιδήμαρχος Περιφέρειας (τομέας Β)