Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 24313 52 510
Email: epouliou@trikalacity.gr

Διετέλεσε Κατά τόπον Αντιδήμαρχος Περιφέρειας (τομέας Β)