Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351190 , 24310766113, 24310 76613

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021