Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431353501
Email: akis.anastassiou@trikalacity.gr, akis.anastassiou@gmail.com