Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351100
Email: leventiefi@gmail.com

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων και αντιπρόεδρος του Μουσείου Τσιτσάνη