Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351501
Email: leventiefi@gmail.com

Η Εφη Λεβέντη διετέλεσε από 1-6-2016 καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας,