Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351501
Email: leventiefi@gmail.com

Η Εφη Λεβέντη είναι καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων από 16-2-2021 έως 31-7-2022
με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού

β) Τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

γ) τέλεση πολιτικών γάμων.

δ) μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου