Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351100

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων και αντιπρόεδρος του Μουσείου Τσιτσάνη