Δήμος Τρικκαίων

Fax: 2431351188

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου