Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Fax: 2431351188
Email: gpanag09@yahoo.gr

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου