Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Βασταρούχας Δημήτριος

Τηλ.: 24313 51100
Email: dvastarouch@trikalacity.gr

Διετέλεσε  Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης από 16-2-2021 μέχρι 31-7-2022