Δήμος Τρικκαίων

Βασταρούχας Δημήτριος

Τηλ.: 24313 51100

Διετέλεσε  Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης από 16-2-2021 μέχρι 31-7-2022