Δήμος Τρικκαίων

Πλήρης ανακατασκευή 12 γεφυρών και κατασκευής 1 νέας στα Τρίκαλα, από το Ταμείο Ανάκαμψης

2 Φεβρουαρίου 2023

 

Ένα πολύ μεγάλο έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης υλοποιεί για τα Τρίκαλα ο Δήμος Τρικκαίων: την ανακατασκευή των γεφυρών και την εκ νέου κατασκευή της γέφυρας Μαρούγγαινας.

Ουσιαστικά θα γίνουν έργα και παρεμβάσεις σε 12 γέφυρες, 1 κατασκευή νέας γέφυρα, ενώ δε θα γίνουν παρεμβάσεις στην κεντρική πεζογέφυρα, καθώς είναι πολύ πρόσφατη (2015) η ανακατασκευή της.

O σχετικός διαγωνισμός είναι διαθέσιμος ΕΔΩ
Με προϋπολογισμό 3.300.000€ το έργο αφορά στη νέα εικόνα της πόλης, με σύγχρονες και ασφαλείς γέφυρες, για πεζούς, ποδηλάτες, οχήματα.
Το έργο εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και ο πλήρης τίτλος είναι «Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημόσιου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων – Υποέργο 4: Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό τη στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση».

Τι θα γίνει

Το έργο αφορά στις γέφυρες που βρίσκονται στον Ληθαίο ποταμό, εντός της πόλης των Τρικάλων. Η μελέτη που προηγήθηκε, έλαβε υπ‘ όψιν της όλα τα σχετικά με τις γέφυρες δεδομένα: υλικά και έτος κατασκευής, διεθνή βιβλιογραφία και δεδομένα, ασφάλεια, βάθος ποταμού, αναγκαίες στηρίξεις, δίκτυα κοινής ωφέλειας κ.α.
Κατέληξε, επομένως, σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, που αφορούν σε ανάγκη για εργασίες στους αρμούς, στα οδοστρώματα, σε αρμούς, στα βάθρα, στα κιγκλιδώματα, σε σωλήνες απορροής ομβρίων, σε υδροβολή επιφανειών από σκυρόδεμα κ.α. Ουσιαστικά το έργο γίνεται για να αποκτήσουν οι γέφυρες σταθερότητα και να είναι βατές από οχήματα και πεζούς, χωρίς προβλήματα.

Είναι ενδεικτικό ότι οι περισσότερες γέφυρες έχουν κατασκευαστεί 50, 60, 70 χρόνια πριν και τα προβλήματα συσσωρεύτηκαν. Για παράδειγμα, η γέφυρα Γκίκα το 1961, η πεζογέφυρα Κουτσομυλίων στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η Γούρνας το 1972, η Μαρούγγαινας το 1949 κ.ο.κ. Οι νεότερες, όπως στο πρώην ΚΤΕΛ ή του Ασκληπιού, το 1988 και το 1998 αντιστοίχως, χρήζουν λιγότερων μεν, αναγκαίων παρεμβάσεων δε.

Οι γέφυρες που θα δεχθούν αυτές τις παρεμβάσεις, είναι:

 1. Πεζογέφυρα Κουτσομυλίων
  2. Γέφυρα Μαιευτηρίου ή Τρικκαίογλου
  3. Πεζογέφυρα Πελέκη
  4. Γέφυρα Βουβής
  5. Γέφυρα Κοραή ή Γούρνας
  6. Πεζογέφυρα Πίχτου
  7. Πεζογέφυρα Ασκληπιού
  8. Πεζογέφυρα Εθνικής Αντίστασης
  9. Γέφυρα Γαριβάλδη ή πρώην ΚΤΕΛ
  10. Γέφυρα Γκίκα
  11. Πεζογέφυρα Αγ. Κωνσταντίνου
  12. Γέφυρα Αρριανού
  13. Γέφυρα Οδού Καρδίτσης

 

 

Αισθητική – λειτουργική αναβάθμιση

Οι γέφυρες των Τρικάλων αναβαθμίζονται και αισθητικά, χωρίς να μένουν απλό σκυρόδεμα ή κιγκλιδώματα. Συγκεκριμένα:

– Τοποθετείται αντιολισθητικό δάπεδο

– Αντικαθίστανται κιγκλιδώματα (στις πεζογέφυρες Αγ. Κωνσταντίνου και Πίχτου και στην οδογέφυρα Γκίκα), γίνεται καθαρισμός και βαφή όλων των υπολοίπων κιγκλιδωμάτων

– Επικαλύπτονται οι αγωγοί δομών κοινής ωφέλειας, όπου δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να καταργηθούν αγωγοί.

– Τοποθετείται ειδικός νυχτερινός φωτισμός, όπου αυτό είναι εφικτό και απαιτείται.

– Τοποθετούνται ανθοδόχοι και ζαρντινιέρες κατά περίπτωση.

– Χρωματίζονται οι γέφυρες

– Τοποθετούνται καθιστικά δίπλα στην κοίτη του ποταμού ή χαμηλά στο πρανές αυτού.

– Τοποθετείται σύστημα αυτόματης ενόργανης παρακολούθηση των γεφυρών στη γέφυρα Γκίκα, με μετρήσεις για παραμορφώσεις, μετατοπίσεις, δονήσεις, κ.α. Οι μετρήσεις θα παρακολουθούνται μέσω ολοκληρωμένης διαδικτυακής λύσης, σε πραγματικό χρόνο, για καταγραφή και συσχέτιση δεδομένων. Η συγκεκριμένη γέφυρα επελέγη καθώς παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα .

– Δημιουργούνται τοιχογραφίες – murals με επίστρωση για προστασία από βανδαλισμούς.

Η μελέτη αφορά στην καλλιτεχνική διαμόρφωση στις εξής γέφυρες:

 Γέφυρα οδού Καρδίτσης

 Γέφυρα οδού Αρριανού

 Πεζογέφυρα Αγ. Κωνσταντίνου

 Γέφυρα Γκίκα

 Γέφυρα πρ. ΚΤΕΛ

 Γέφυρα Μαιευτηρίου (Τρικκαίογλου)

 Τοίχος αντιστήριξης παραπλεύρως του ποταμού στη γέφυρα Κοραή ή Γούρνας

Η θεματολογία των τοιχογραφιών θα ποικίλλει, αλλά βασικός θεματικός άξονας θα είναι η χλωρίδα και η πανίδα που εντοπίζεται στον Νομό Τρικάλων, με έμφαση στο περιβάλλον, την οικολογία, την κλιματική αλλαγή.

 

Η νέα γέφυρα Μαρούγγαινας

Η γέφυρα Μαρούγγαινας σήμερα (Φεβρουάριος 2023)
Η γέφυρα Μαρούγγαινας στις αρχές της δεκαετίας του 1950, λίγο μετά την τότε κατασκευή της

Το έργο αυτό είναι μια νέα αρχή για την περιοχή του κέντρου των Τρικάλων. Συνάδει με το έργο για την αναμόρφωση στις όχθες του Ληθαίου και με τη νέα μορφή στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.
Η υφιστάμενη γέφυρα κατασκευάστηκε το 1949, στη θέση παλαιότερης, πιθανώς με ιστορία από τον 18ο αιώνα. Το – άγνωστης, ουσιαστικά, προέλευσης – όνομά της, το οφείλει στην παρακείμενη βρύση που προϋπήρχε.
Η νυν γέφυρα, σύμφωνα με τη μελέτη, που δώρισε ο κ. Κυριάκος Τσαγκούλης, παρουσιάζει ρηγματώσεις και έντονα προβλήματα στατικότητας στα ακρόβαθρα, «προβλήματα τα οποία πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα καθώς η μη παρέμβαση επιτείνει και αυξάνει την επίδραση των συνεπειών της ανεπάρκειας».

Η νέα πεζογέφυρα θα προσομοιάζει κατά το δυνατόν με την παλαιότερη: δίτοξη με δύο συμμετρικά ημικυκλικά ανοίγματα ελεύθερης υδραυλικής διατομής.
Εκτός από τη νέα γέφυρα, θα γίνει διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού ανάντη και κατάντη από τον άξονα της γέφυρας, καθώς και συμπληρωματικά έργα τοίχων αντιστήριξης, στηθαίων, πτερυγοτοίχων κ.λπ.

Από το γραφείο Τύπου

Θανάσης Μιχαλάκης