Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

16 Φεβρουαρίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ& ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 16/2/2021
Αριθ. Πρωτ.: 3736

0.ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΨΕΛΑΩΗ9-1ΧΡ

1.ΜΗΤΡΩΟ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2.ΜΗΤΡΩΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

espd-request-v2(13)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ_signed