Δήμος Τρικκαίων

Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού

29 Ιουνίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΕΕΣ (pdf)