Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗ

20 Δεκεμβρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ