Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

10 Νοεμβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 10/11/2020

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. Πρωτ.30148/25.09.2020 (ΑΔΑ:ΩΑΩ0ΩΗ9-ΔΦ4) 

 για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. 

 Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α    Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ