Δήμος Τρικκαίων

Παλαιόπυργος (Δ.Ε. Παληοκάστρου)

Τηλέφωνο: 24313 52200 Fax: 24310 87827
Αρμόδια Υπηρεσία: Τομέας Α'

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Πουτούρης Παναγιώτης 24313 52 200