Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εσόδων και Αξιοποίησης Περιουσίας

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Κουτσούκου Ευθυμία Τηλέφωνο: 24313 51 111 - 15 Email: [email protected]

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κουτσούκου Ευθυμία Προϊστάμενος/η Τμήματος 24313 51 111 [email protected]
Γεωργίου Σταυρούλα 2431351113 [email protected]
Κυριακοπούλου Μαρία 2431351113 [email protected]
Νταλάση Αικατερίνη 2431351113 [email protected]
Παπαδοπούλου Αικατερίνη [email protected]
Σιμίτας Κωνσταντίνος 2431351556 [email protected]
Τσιορλίδα Βασιλική 2431351111 [email protected]
Χαχάμης Γεώργιος 2431351115 [email protected]
Μπάτζιου Γραμματή 24313 51 145 [email protected]