Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εσόδων και Αξιοποίησης Περιουσίας

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Κουτσούκου Ευθυμία Τηλέφωνο: 24313 51 111 - 15 Email: koutsoukou@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κουτσούκου Ευθυμία Προϊστάμενος/η Τμήματος 24313 51 111 koutsoukou@trikalacity.gr
Γεωργίου Σταυρούλα 2431351113 s.georgiou@trikalacity.gr
Κυριακοπούλου Μαρία 2431351113 m.kyriak@trikalacity.gr
Νταλάση Αικατερίνη 2431351113 kdalasi@trikalacity.gr
Παπαδοπούλου Αικατερίνη a.papadop@trikalacity.gr
Σιμίτας Κωνσταντίνος 2431351556 ksim@trikalacity.gr
Τσιορλίδα Βασιλική 2431351111 vts@trikalacity.gr
Χαχάμης Γεώργιος 2431351115 gxaxamis@trikalacity.gr
Μπάτζιου Γραμματή 24313 51 145 mbatziou@trikalacity.gr