Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Παπαδόπουλος Δημήτριος Τηλέφωνο: 24313 51 141, 24313 51 122-23-26 Email: papdim@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παπαδόπουλος Δημήτριος Προϊστάμενος/η Τμήματος 24313 51 141 papdim@trikalacity.gr
Ντόκα Ευθαλία 2431351123 thaleia@trikalacity.gr
Παπαλεξίου Κωνσταντίνος 2431351126 k.papalex@trikalacity.gr
Τσίκου Φωτεινή 2431351123 ftsikou@trikalacity.gr
Τσίμπα-Λεμονή Παρασκευή 2431351126 vlemoni@trikalacity.gr
Ντάκος Σωτήριος 2431351130 sntakos@trikalacity.gr
Νταούλα Μαρίνα 2431351208 m.daoula@trikalacity.gr