Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Ευθυμίου Παναγιώτα Τηλέφωνο: 24313 51 203 - 205 - 213 - 219 - 233 Fax: 24313 51 219 Email: panef@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ευθυμίου Παναγιώτα Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351203 panef@trikalacity.gr
Εξάρχου Μαρίκα 2431351213 mexarchou@trikalacity.gr
Μουργελά Μαρία 2431353205 m.mourgela@trikalacity.gr
Τσιτσικά Σοφία 2431351233 tsitsika@trikalacity.gr
Χήτα Μαρία 2431351213 m.xita@trikalacity.gr