Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων)

Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Πούλιου Παρασκευή 2431352022 ppouliou@trikalacity.gr