Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων)

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Πούλιου Παρασκευή ΔΕ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ (Μ. ΚΑΛΥΒΙΑ) 2431352022 [email protected]