Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Καλλιδένδρου)

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπίλα Φωτεινή ΔΕ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ (ΒΑΛΤΙΝΟ) 24313 52521 fmpilla@trikalacity.gr
Οικονόμου Μαρία ΔΕ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ (ΒΑΛΤΙΝΟ) 2431352523 moikonomou@trikalacity.gr
Τσιγάρα Αικατερίνη ΔΕ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ (ΒΑΛΤΙΝΟ) 2431352524 ktsigara@trikalacity.gr
Χούτου Ελισάβετ ΔΕ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ (ΒΑΛΤΙΝΟ) 2431352522 exoutou@trikalacity.gr