Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Κόζιακα)

Τηλέφωνο: 24313 52 626 Fax: 24313 52 630