Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παραληθαίων)

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κολοβού Χριστίνα 2431350000 xkolovou@trikalacity.gr