Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παραληθαίων)

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κολοβού Χριστίνα 24313 52 714 xkolovou@trikalacity.gr