Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας

Τηλέφωνο: 24310 63 211 Fax: 24310 63 212
Υπαγόμενες Υπηρεσίες:

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δήμου Όλγα 24310 63 213 [email protected]
Ζαλαβρά Ουρανία 24311 63213 [email protected]
Μπαλαή Ευαγγελία 2431063214 [email protected]
Παπαδημητρίου Μαρία 2431063213 [email protected]
Τσίνα Μαρία 2431063213

Σχετικές σελίδες