Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Οργάνωσης & Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Κρύου Φωτεινή Τηλέφωνο: 2431351205 Email: [email protected]

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κρύου Φωτεινή Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351205 [email protected]
Ανυφαντή Δήμητρα 2431076611-2431076612 [email protected]
Κουκουρλή Ιωάννα 2431076611 [email protected]
Τζιμόπουλος Παναγιώτης 2431076611 [email protected]