Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Οργάνωσης & Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Κρύου Φωτεινή Τηλέφωνο: 2431351205 Email: fkriou@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κρύου Φωτεινή Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351205 fkriou@trikalacity.gr
Ανυφαντή Δήμητρα 2431076611-2431076612 danyf@trikalacity.gr
Κουκουρλή Ιωάννα 2431076611 ikoukourli@trikalacity.gr
Τζιμόπουλος Παναγιώτης 2431076611 ptzim@trikalacity.gr