Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δημητρίου Στέφανος 2431351274 sdimitriou@trikalacity.gr
Κλούφης Βασίλειος 2431046205 bkloufis@trikalacity.gr
Λαναρά Ελένη 2431351250 elanara@trikalacity.gr
Μιχαλίτση Βασιλική 2431351259 michavas@trikalacity.gr
Μπούρα Αννα 24313 51 246 annaboura@trikalacity.gr
Ντέρη Δήμητρα 2431351241 d.deri@trikalacity.gr
Ρίτσα Όλγα 2431351240 olga.ritsa@trikalacity.gr
Σαβουλίδης Ηλίας 2431351242 esav@trikalacity.gr
Σιώμος Κωνσταντίνος 2431351257 ksiomos@trikalacity.gr
Στασαρέκος Κωνσταντίνος 2431351235 pr.poleo@trikalacity.gr
Τσιβίκης Αχιλλεύς 2431351235 atsiv@trikalacity.gr
Αλευράς Απόστολος 2431351255 apalevras@trikalacity.gr
Ζδρένιας Χρήστος 2431351249 xristosz@trikalacity.gr