Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δημητρίου Στέφανος 2431351274 [email protected]
Κλούφης Βασίλειος 2431046205 [email protected]
Λαναρά Ελένη 2431351250 [email protected]
Μιχαλίτση Βασιλική 2431351259 [email protected]
Μπούρα Αννα 24313 51 246 [email protected]
Ντέρη Δήμητρα 2431351241 [email protected]
Ρίτσα Όλγα 2431351240 [email protected]
Σαβουλίδης Ηλίας 2431351242 [email protected]
Σιώμος Κωνσταντίνος 2431351257 [email protected]
Στασαρέκος Κωνσταντίνος 2431351235 [email protected]
Τσιβίκης Αχιλλεύς 2431351235 [email protected]
Αλευράς Απόστολος 2431351255 [email protected]
Ζδρένιας Χρήστος 2431351249 [email protected]