Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Πουλιανίτης Βασίλειος Τηλέφωνο: 2431351270 Email: [email protected]
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Πουλιανίτης Βασίλειος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351270 [email protected]
Κωστοπούλου Δήμητρα 2431351216 [email protected]
Μπερσίμη Μαρία 2431351269 [email protected]
Ντίνος Κωνσταντίνος 24313 51 218 [email protected]
Ξουράφη Σταυρούλα 2431351262 [email protected]
Τριζώνη Ευαγγελία 24313 51 275 [email protected]
Τσιγαρίδα Ανδριανή 2431351262 [email protected]
Κάλφα Παρασκευή 2431351258 [email protected]