Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Πουλιανίτης Βασίλειος Τηλέφωνο: 2431351270 Email: bpoul@trikalacity.gr
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Πουλιανίτης Βασίλειος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351270 bpoul@trikalacity.gr
Κωστοπούλου Δήμητρα 2431351216 dkost@trikalacity.gr
Μπερσίμη Μαρία 2431351269 mpersimi@trikalacity.gr
Ντίνος Κωνσταντίνος 24313 51 218 kdinos@trikalacity.gr
Ξουράφη Σταυρούλα 2431351262 sksourafi@trikalacity.gr
Τριζώνη Ευαγγελία 24313 51 275 etrizoni@trikalacity.gr
Τσιγαρίδα Ανδριανή 2431351262 ats@trikalacity.gr
Κάλφα Παρασκευή 2431351258 vkalfa@trikalacity.gr