Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κτηματολογίου

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Πλιάτσικα Μαρία - Ξένια Τηλέφωνο: 24313 51 220 Email: [email protected]
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Πλιάτσικα Μαρία - Ξένια Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351220 [email protected]
Σιακαβάρας Θεόδωρος 2431351277 [email protected]
Τζάνη Αναστασία 2431351222 [email protected]
Τσουρλή Κωνσταντινιά 2431351222 [email protected]