Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κτηματολογίου

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Πλιάτσικα Μαρία - Ξένια Τηλέφωνο: 24313 51 220 Email: m.pliatsika@trikalacity.gr
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Πλιάτσικα Μαρία - Ξένια Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351220 m.pliatsika@trikalacity.gr
Σιακαβάρας Θεόδωρος 2431351277 thsiakavaras@trikalacity.gr
Τζάνη Αναστασία 2431351222 ntzani@trikalacity.gr
Τσουρλή Κωνσταντινιά 2431351222 ntsourli@trikalacity.gr