Δήμος Τρικκαίων

Εκτελεστική Επιτροπή

Αρμόδια Υπηρεσία: Δήμαρχος