Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παπαευθυμίου Αναστασία 24313 51 210 apapa@trikalacity.gr