Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Τηλέφωνο: 2431353556 Fax: 2431353553 Email: dimast@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Καλμποκίνης Στυλιανός 2431353552 skal@trikalacity.gr
Τζιατζιάς Αθανάσιος 2431353552
Σιούλας Ιωάννης 2431353556