Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Υποστήριξης του Δημότη

Τηλέφωνο: 24310 20000, 25313 51 295 Email: 20000@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κωστούλας Γεώργιος 24310 20000, 25313 51 295 g.kostoulas@trikalacity.gr
Σόφου Αθανασία 24310 20000, 25313 51 295 sofou@trikalacity.gr
Ματιάκη Παναγιώτα 24310 20000, 25313 51 295 pmatiaki@trikalacity.gr
Σιούτας Γρηγόριος 24310 20000, 25313 51 295 gsioutas@trikalacity.gr