Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τζέλη Ευαγγελία 24313 51 211 etzeli@trikalacity.gr