Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Τηλέφωνο: 24313 51224, 2431351225 Email: dbar@trikalacity.gr, kpapakosta@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπαρσούκη Θεοδώρα Μαρίνα 2431351224 dbar@trikalacity.gr
Παπακώστα Καλλιόπη 2431351225 kpapakosta@trikalacity.gr
Τσιαπράκα Δήμητρα 2431351208 dtsiapraka@trikalacity.gr , dtsiapraka@gmail.com