Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Προμηθειών

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Ευθυμίου Παναγιώτα Τηλέφωνο: 2431351203 Email: panef@trikalacity.gr

4

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ευθυμίου Παναγιώτα Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351203 panef@trikalacity.gr
Εξάρχου Μαρίκα 2431351213 mexarchou@trikalacity.gr