Δήμος Τρικκαίων

ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΣΧΟΛ. ΈΤΟΣ 2023-2024 ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΗΦΗ, ΈΤΟΥΣ 2024

11 Ιουλίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

MEΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-espd-request-v2-4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ