Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Παπαστεργίου Δημήτρης - Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίων
2431351200
Αλεστά Σοφία
Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών
2431351190alesta_s@yahoo.gr
Αναστασίου Βάιος
Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας
2431353501akis.anastassiou@trikalacity.gr
Αυγέρου – Κογιάννη Ελένη
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
2431353504eavgerou@trikalacity.gr
Λασπάς Αχιλλέας
Αντιδήμαρχος Περιφέρειας - τομέας Α
2431352200a.laspas@yahoo.gr
Μπούρας Χρήστος
Κατά τόπον Αντιδήμαρχος Περιφέρειας (τομέας Β)
24313 52 500mpourasx@otenet.gr
Ντιντής Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος
2431351283pntintis@gmail.com
Σακκάς Σωτήριος
Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας
2431076611sotiris.sakkas@yahoo.gr
Ψύχος Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Εμπορίου, Ανάπτυξης Υπαίθρου
2431351232kpsixos@trikalacity.gr
Γραφείο Τύπου
24313 51202press@trikalacity.gr

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Μιχαλάκης Αθανάσιος
2431351202
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
24313 51200, 243103233024310 35956secretary2@trikalacity.gr, secretary1@trikalacity.gr,

Προσωπικό

Γκαγκάτσιου Ευτυχία
2431351200, 2431032330
Νομική Υπηρεσία
24313 51174 , 24313 51172dbar@trikalacity.gr, kpapakosta@trikalacity.gr

Προσωπικό

Μπαρσούκη Θεοδώρα Μαρίνα
2431351174
Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
24313 51207, 24313 51208dds@trikalacity.gr, mbaltou@trikalacity.gr, m.daoula@trikalacity.gr

Προσωπικό

Μπάλτου Μαρία
2431351207
Γραφείο Ειδικών Συμβούλων

Προσωπικό

Καλλιάρας Χάρης
24313 51 173
2431063230tsar@trikalacity.gr

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης

Σαργιώτη Θεοδώρα
2431063230
Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Προσωπικό

Αλεξίου Ασπασία
2431063227
Βασιλικός Χαρίλαος
2431063245
Γιαννούλα Ευαγγελία
2431063236
Ντάκου Βαρβάρα
2431063227
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Σαργιώτη Θεοδώρα
2431063230

Προσωπικό

Αλμπάνη Μαρία - Ελένη
2431063226
Αρτοπούλου Μαργαρίτα
2431063232
Γάκη Κωνσταντινιά
2431063241
Γεωργούλας Ηλίας
2431063233
Δερμάνη Κανελιά
2431063240
Κάλφα Σοφία
2431063243
Καραμούστος Θεμιστοκλής
2431063239
Καρανάσιου Ασπασία
2431063236
Κόνιαρης Χρήστος
2431-0-63249
Κοτσίρα Κυριακή
2431063226
Κωτή Αφροδίτη
2431063234
Μάντζαρη Παναγιώτα
2431063246
Μπράκη Ευφροσύνη
2431063229
Παπαντάλιας - Πλατής Γρηγόριος
2431063228
Παρασκενιώτη Γεωργία
2431063239
Σιούγας Γεώργιος
2431063244

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης

Ντότα Μαρία
2431353554
Τμήμα Πρασίνου & Κηποτεχνίας

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Χελιδώνης Σωτήριος
2431076618

Προσωπικό

Αλεξόπουλος Ιωάννης
2431076618
Τμήμα Εμπορίου & Υπηρεσιών
24313 53521

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Χολιάρα Μαρία
2431353515

Προσωπικό

Βλάχος Σωτήριος
2431353517
Τμήμα Ανάπτυξης Υπαίθρου

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Παπαδούλη Αικατερίνη
2431351229

Προσωπικό

Παπαθανασίου Μαρία
2431351228
24313 51248

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Πισκόϊα Ζωή
2431351245
Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Ταταέτης Αθανάσιος
2431351277

Προσωπικό

Αλευράς Απόστολος
2431351255
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Πουλιανίτης Βασίλειος
2431351270

Προσωπικό

Αλμπάνη Μαρία - Ελένη
2431063226
Τμήμα Περιβάλλοντος

Προσωπικό

Αναγνωστοπούλου Ευαγγελή
2431351225
d.amax@trikalacity.gr

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης

Χύτας Γεώργιος
2431076611-2431076612
Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Μπαρούτας Ηλίας
2431076611-2431076612

Προσωπικό

Αλεξίου Ιωάννης
Τμήμα Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών

Προσωπικό

Βαΐου Σωτήριος
2431076611-12
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Μισιάκας Αθανάσιος
2431076611-2

Προσωπικό

Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
2431076611-2
24310 63218koin.pronoia@trikalacity.gr

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης

Σταμούλης Κωνσταντίνος
2431063218
Τμήμα Παιδικής Μέριμνας & Τρίτης Ηλικίας
24310 6321124310 63212

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Πελίγκου Στυλιανή
24310 63 211

Προσωπικό

Δήμου Όλγα
24310 63 213
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας
24310 63222

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Μαυροματίδου Μαρία
2431063222

Προσωπικό

Λιούλιος Ευάγγελος
2431063223
Τμήμα Πρόνοιας & Αλληλεγγύης
24310 63201kbellos@trikalacity.gr

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Μπέλλος Κωνσταντίνος
2431063201

Προσωπικό

Γούναρης Αποστόλης
2431046209

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης

Τσιούτσια Μαρία
2431053566
Τμήμα Παιδείας & Δια βίου Μάθησης
gr.proedrou.sxep@trikalacity.gr

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Μπατατέγας Νικόλαος
2431353509
Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήματος Παιδείας & ΔΒΜ

Προσωπικό

Αντωνιάδου Βάϊα
2431353506
Υπηρεσίες Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Προσωπικό

Αγγέλη Μαρία
6982598750
Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού
24313 53569
Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Αθλητισμού

Προσωπικό

Αλεξίου Θωμάς
2431353524-2431079518
Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Πολιτισμού

Προσωπικό

Μουργελά Μαρία
2431353567
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Πνευματικού Κέντρου

Προσωπικό

Βουτσελάς Γεώργιος
2431353568

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης

Σταμούλης Κωνσταντίνος
2431063218
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας)

Προσωπικό

Σακκά Ειρήνη
24313 52420
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Καλλιδένδρου)

Προσωπικό

Μπίλα Φωτεινή
24313 52521
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Κόζιακα)

Προσωπικό

Μόσχοβου Αικατερίνη
2431352626
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων)

Προσωπικό

Παλιούρα Χριστίνα
2431050010
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παληοκάστρου)

Προσωπικό

Ζιώγα Ιωάννα
2431087827
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παραληθαίων)

Προσωπικό

Κολοβού Χριστίνα
2431352714
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Τρικκαίων)

Προσωπικό

Αρσένη Σπυριδούλα
2431350017
d.dioik@trikalacity.gr

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης

Σίμου-Παπαστεργίου Ελένη
2431351175
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Σκρέκα Πολυτίμη
2431351160
Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων
dimot@trikalacity.gr

Προσωπικό

Γκουγκαρά Αικατερίνη
2431351163
Γραφείο Ληξιαρχείου
24313 51160, 24310 7783524310 77832

Προσωπικό

Αντωνοπούλου Ζωή
2431077835
Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης
24313 51180

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Καλούσιος Απόστολος
2431351297

Προσωπικό

Βαβίτσας Χρήστος
2431351182
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Μαντά Ευαγγελή
2431351186
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Μαντά Ευαγγελή
2431351186

Προσωπικό

Καλογρηά Φωτεινή
2431 51185
Γραφείο Κλητήρων

Προσωπικό

Βόμπρας Αναστάσιος
2431351100
Γραφείο Πρωτοκόλλου
protokolo@trikalacity.gr

Προσωπικό

Γιαννούλα Βικτωρία - Στεργιανή
2431351152
Γραφείο Συμβούλων Αντιπολίτευσης

Προσωπικό

Χαλιμούρδα Βασιλική
2431351204
Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών
24313 51294

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Μίχος Χρήστος
2431351148

Προσωπικό

Παιάνας Σωτήριος
2431351288
d.oikonom@trikalacity.gr

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης

Σιακαβάρας Ιωάννης
2431351119
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Ρουσιαμάνης Γεώργιος
2431351132

Προσωπικό

Βαβίτσας Ιωάννης
2431351137
Τμήμα Προϋπολογισμών & Στατιστικής

Προσωπικό

Ντάκος Σωτήριος
2431351130
Τμήμα Εσόδων

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Τσιορλίδα Βασιλική
2431351111

Προσωπικό

Αβδελίδης Χρήστος
2431351115
Τμήμα Προμηθειών

Προϊστάμενος/η Τμήματος

Ευθυμίου Παναγιώτα
2431351203

Προσωπικό

Εξάρχου Μαρίκα
2431351213
Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου 2431351100
Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 2431020000
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δημαρχείο) 2431350010
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κτήριο Π.Ε. Τρικάλων) 2431046127
Πρωτόκολλο 2431351152
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Τρικκαίων 2431351160
Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων 2431351163
Δημοτική Αστυνομία 24313 53 556

dimarxerio