Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Παπαστεργίου Δημήτρης - Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίων
2431351200 mayor@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Αναστασίου Βάιος
Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας
2431353501 akis.anastassiou@trikalacity.gr, akis.anastassiou@gmail.com
Ζιώγας Γιώργος
2431351190
Κοτρώνη – Μπαλοδήμου Γεωργία
2431351174 gekotroni@yahoo.com
Λασπάς Αχιλλέας
Αντιδήμαρχος Περιφέρειας - τομέας Α
2431352200 a.laspas@yahoo.gr
Μητσιάδη Βασιλική – Ελένη
Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού - αντιπρόεδρος ΔΣ Μουσείου Τσιτσάνη - τ. Αντιδήμαρχος Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού & Νεολαίας, Μηχανολόγος Μηχανικός
2431351232 vmitsiadi@trikalacity.gr, m_vasilena@yahoo.gr
Ντιντής Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος
2431351238 pntintis@gmail.com
Πούλιου Ελένη
Αντιδήμαρχος Περιφέρειας - Τομέας Β
24313 52 510 epouliou@trikalacity.gr
Ψύχος Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Διοίκησης
2431351192 kpsixos@trikalacity.gr
Γραφείο Τύπου
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51202 press@trikalacity.gr
Μιχαλάκης Αθανάσιος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351202
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51200, 2431032330 24310 35956 secretary2@trikalacity.gr, secretary1@trikalacity.gr,
Γκαγκάτσιου Ευτυχία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351200, 2431032330 secretary2@trikalacity.gr
Νομική Υπηρεσία
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51224, 2431351225 dbar@trikalacity.gr, kpapakosta@trikalacity.gr
Μπαρσούκη Θεοδώρα Μαρίνα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351224 dbar@trikalacity.gr, barsouki_dora@yahoo.gr
Παπακώστα Καλλιόπη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351225 kpapakosta@trikalacity.gr
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51207, 24313 51208 dds@trikalacity.gr, mbaltou@trikalacity.gr, m.daoula@trikalacity.gr
Μπάλτου Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351207 mbaltou@trikalacity.gr
Γραφείο Ειδικών Συμβούλων
Καλλιάρας Χάρης Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 24313 51 173
Τηλ. Fax Email
2431063230 tsar@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Σαργιώτη Θεοδώρα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063230 tsar@trikalacity.gr
Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αλεξίου Ασπασία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063227 a.alexiou@trikalacity.gr
Βασιλικός Χαρίλαος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063245 xvasilikos@trikalacity.gr
Γιαννούλα Ευαγγελία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063236 egiannoula@trikalacity.gr
Ντάκου Βαρβάρα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063227 v.dakou@trikalacity.gr
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Σαργιώτη Θεοδώρα Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431063230 tsar@trikalacity.gr
Αλμπάνη Μαρία – Ελένη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063226 marilena@trikalacity.gr
Αρτοπούλου Μαργαρίτα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063232 mart@trikalacity.gr
Γάκη Κωνσταντινιά Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063241 kgaki@trikalacity.gr
Γεωργούλας Ηλίας Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063233 igeorgoulas@trikalacity.gr
Δερμάνη Κανελιά Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063240 kdermani@trikalacity.gr
Κάλφα Σοφία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063243 skalfa@trikalacity.gr
Καραμούστος Θεμιστοκλής Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063239 thkaramoustos@trikalacity.gr
Καρανάσιου Ασπασία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063236 akara@trikalacity.gr
Κόνιαρης Χρήστος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431-0-63249 xkoniaris@trikalacity.gr
Κοτσίρα Κυριακή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063226 pkotsira@trikalacity.gr
Κωτή Αφροδίτη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063234 akoti@trikalacity.gr
Μάντζαρη Παναγιώτα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063246 pmantzari@trikalacity.gr
Μπράκη Ευφροσύνη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063229 sbraki@trikalacity.gr
Παπαντάλιας – Πλατής Γρηγόριος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063228 gpapantalias@trikalacity.gr
Παρασκενιώτη Γεωργία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063239 gparask@trikalacity.gr
Σιούγας Γεώργιος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063244 gsiougas@trikalacity.gr
Τηλ. Fax Email
24310 76611-3 24310 76601 d.amax@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Ντότα Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 24310 76611 24310 76612 24310 76613 24310 79084 24310 79085 mntota@trikalacity.gr
Τηλ. Fax Email
24313 51 245 24313 51248 d.pol@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Ταταέτης Αθανάσιος Προϊστάμενος/η Τμήματος 24313 51 245 24313 51 248 atataetis@trikalacity.gr
Τηλ. Fax Email
d.amax@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Χύτας Γεώργιος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431076611-2431076612 gxytas@trikalacity.gr
Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων
Μπαρούτας Ηλίας Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431076611-2431076612 ebaroutas@trikalacity.gr
Αλεξίου Ιωάννης Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης
Τμήμα Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών
Βαΐου Σωτήριος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431076611-12
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Μισιάκας Αθανάσιος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431076611-2 amisiak@trikalacity.gr
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431076611-2
Τηλ. Fax Email
24310 63 218 24310 63 212 koin.pronoia@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης
Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24310 63 222 24310 63212 kbellos@trikalacity.gr
Μπέλλος Κωνσταντίνος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431063201 kbellos@trikalacity.gr
Τουρτούνη-Χειράκη Άννα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353570 atou@trikalacity.gr
Τμήμα Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24310 63 211 24310 63 212
Δήμου Όλγα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 24310 63 213 odimou@trikalacity.gr
Ζαλαβρά Ουρανία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 24311 63213 rzalavra@trikalacity.gr
Μπαλαή Ευαγγελία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063214 ebalai@trikalacity.gr
Μπαλτοπούλου Βικτωρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353519 vmpaltopoulou@trikalacity.gr
Παπαδημητρίου Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063213 m.papadimitriou@trikalacity.gr
Τσιάμη Παρασκευή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063214 ptsiami@trikalacity.gr
Τσίνα Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063213
Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24310 63 204, 24310 63 200 mmauromatidou@trikalacity.gr
Μαυροματίδου Μαρία Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431063222 mmauromatidou@trikalacity.gr
Γούναρης Αποστόλης Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431046209
Θεμελή Αγορίτσα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063216, 63219-23700 rthemeli@trikalacity.gr
Κασσοπούλου Σοφία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063216, 63219-23700 skassopoulou@trikalacity.gr
Κουτσάγιας Γεώργιος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063205 gkouts@trikalacity.gr
Κωστίκας Ευάγγελος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431046202 vkostikas@trikalacity.gr
Μαραγκός Παναγιώτης Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063225 pmaragos@trikalacity.gr
Μπελετσιώτη Σοφία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063225 sbelets@trikalacity.gr
Νταούλας Αχιλλέας Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063222
Σιούτας Γρηγόριος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063216, 63219-23700 gsioutas@trikalacity.gr
Σκρέκα Χρυσάνθη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431046202 xryskreka@trikalacity.gr
Σούλιος Σταύρος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063203 soulios@trikalacity.gr
Χριστοφοράκη-Ολσουζίδη Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063216, 63219-23700 mxristof@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Τσιούτσια Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431053566 ts.maria@trikalacity.gr
Τμήμα Παιδείας & Δια βίου Μάθησης
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
gr.proedrou.sxep@trikalacity.gr, vanton@trikalacity.gr
Αντωνιάδου Βάια Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431353506 vanton@trikalacity.gr
Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήματος Παιδείας & ΔΒΜ
Αντωνιάδου Βάια Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353506 vanton@trikalacity.gr
Υπηρεσίες Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Αγγέλη Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 6982598750
Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 53569
Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Αθλητισμού
Αλεξίου Θωμάς Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353524-2431079518 malexiou@trikalacity.gr
Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Πολιτισμού
Μουργελά Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353567 m.mourgela@trikalacity.gr
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Πνευματικού Κέντρου
Βουτσελάς Γεώργιος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353568
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Σταμούλης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063218 stamoulis@trikalacity.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας)
Σακκά Ειρήνη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 24313 52420 esakka@trikalacity.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Καλλιδένδρου)
Μπίλα Φωτεινή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 24313 52521 fmpilla@trikalacity.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Κόζιακα)
Μόσχοβου Αικατερίνη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431352626 kmosxovou@trikalacity,gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων)
Παλιούρα Χριστίνα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431050010 xpalioura@trikalacity.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παληοκάστρου)
Ζιώγα Ιωάννα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431087827 i.zioga@rikalacity.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παραληθαίων)
Κολοβού Χριστίνα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431352714 xkolovou@trikalacity.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Τρικκαίων)
Αρσένη Σπυριδούλα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431350017 sparseni@trikalacity.gr
Τηλ. Fax Email
24313 51 175 24310 35956 d.dioik@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Σίμου-Παπαστεργίου Ελένη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351175 esim@trikalacity.gr
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51 160 poly@trikalacity.gr
Σκρέκα Πολυτίμη Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351160 poly@trikalacity.gr
Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
2431351163, 2431351168 2431077836 dimot@trikalacity.gr
Δελαπόρτα Γεωργία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351168 gdelaporta@trikalacity.gr
Ζάχος Ευάγγελος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351114 bzaxos@trikalacity.gr
Σαλταγιάννη Ελένη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351168 xrsakel@trikalacity.gr
Τσιμπλή Ιωάννα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351163 i.tsibli@trikalacity.gr
Φαγκρίδα Ειρήνη – Παρασκευή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351168
Γραφείο Ληξιαρχείου
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51160, 24310 77835 24310 77832 zanton@trikalacity.gr
Σκρέκα Πολυτίμη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351160 poly@trikalacity.gr
Αντωνοπούλου Ζωή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431077835, 2431351160 zanton@trikalacity.gr
Γιαννακού Σπυριδούλα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431350013 spyridoula@trikalacity.gr
Κόκια Γεωργία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431077835, 2431351160 gkokia@trikalacity.gr
Σμετοπούλου Διαμάντα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431077835, 2431351160 d.smet@trikalacity.gr
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51 186 emanta@trikalacity.gr
Μαντά Ευαγγελή Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351186 emanta@trikalacity.gr
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
gram.ds@trikalacity.gr
Μαντά Ευαγγελή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351186 emanta@trikalacity.gr
Καλογρηά Φωτεινή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431 51185 fotinik@trikalacity.gr
Οικονόμου Αγγελική Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351184 agoikonom@trikalacity.gr
Παπαβασιλείου Παρασκευή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351232 vpapavas@trikalacity.gr
Ψωμά Αθηνά – Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351185 psoma@trikalacity.gr
Γραφείο Κλητήρων
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51 100 klitires@trikalacity.gr
Βόμπρας Αναστάσιος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351100
Ζαχαράκης Βασίλειος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063235 bzaxarakhs@trikalacity.gr
Κερασοβίτης Παναγιώτης Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351100
Κράλλη Κωνσταντινιά Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351100
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
protokol@trikalacity.gr
Γιαννούλα Βικτωρία – Στεργιανή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351152 s.giannoula@trikalacity.gr
Καραπέτσα Φωτεινή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351152 fkarapetsa@trikalacity.gr
Λάμπρος Νικήτας Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351155 nikitas@trikalacity.gr
Τσέλιου Έλενα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431050016 elena@trikalacity.gr
Γραφείο Συμβούλων Αντιπολίτευσης
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51 204 bxalimourda@trikalacity.gr
Χαλιμούρδα Βασιλική Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351204 bxalimourda@trikalacity.gr
Τηλ. Fax Email
24313 51 119 24313 51 145 d.oikonom@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Σιακαβάρας Ιωάννης Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351119 ysiakav@trikalacity.gr
Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51 141, 24313 51 122-23-26
Παπαδόπουλος Δημήτριος Προϊστάμενος/η Τμήματος 24313 51 141 papdim@trikalacity.gr
Μαντάς Βασίλειος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351140 bmantas@trikalacity.gr
Ντόκα Ευθαλία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351123 thaleia@trikalacity.gr
Παπαλεξίου Κωνσταντίνος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351126 k.papalex@trikalacity.gr
Σπάχος Βασίλειος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351132 bspaxos@trikalacity.gr
Σταμούλης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063218 stamoulis@trikalacity.gr
Τσίκου Φωτεινή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351123 ftsikou@trikalacity.gr
Τσίμπα-Λεμονή Παρασκευή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351126 vlemoni@trikalacity.gr
Τμήμα Εσόδων και Αξιοποίησης Περιουσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51 111 - 15
Κουτσούκου Ευθυμία Προϊστάμενος/η Τμήματος 24313 51 111 koutsioukou@trikalacity.gr
Αβδελίδης Χρήστος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351115 xavdel@trikalacity.gr
Γεωργίου Σταυρούλα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351113 s.georgiou@trikalacity.gr
Κυριακοπούλου Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351113 m.kyriak@trikalacity.gr
Νταλάση Αικατερίνη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351113 kdalasi@trikalacity.gr
Παπαδοπούλου Αικατερίνη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης a.papadop@trikalacity.gr
Σιμίτας Κωνσταντίνος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351556 ksim@trikalacity.gr
Τσιορλίδα Βασιλική Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351111 vts@trikalacity.gr
Χαχάμης Γεώργιος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351115 gxaxamis@trikalacity.gr
Τμήμα Προμηθειών
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51 203 - 205 - 213 - 219 - 233
Εξάρχου Μαρίκα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351213 mexarchou@trikalacity.gr
Ευθυμίου Παναγιώτα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351203 panef@trikalacity.gr
Κρύου Φωτεινή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351205 fkriou@trikalacity.gr
Μουργελά Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353567 m.mourgela@trikalacity.gr
Τσιτσικά Σοφία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351205 tsitsika@trikalacity.gr
Χήτα Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351213 m.xita@trikalacity.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου 2431351100
Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 2431020000
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δημαρχείο) 2431350010
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κτήριο Π.Ε. Τρικάλων) 2431046127
Πρωτόκολλο 2431351152
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Τρικκαίων 2431351160
Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων 2431351163
Δημοτική Αστυνομία 24313 53 556

dimarxerio