Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Παπαστεργίου Δημήτρης - Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίων
2431351200 mayor@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Τηλ. Fax Email
Αλεστά Σοφία
Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών
2431351190 alesta_s@yahoo.gr
Αναστασίου Βάιος
Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας
2431353501 akis.anastassiou@trikalacity.gr
Αυγέρου – Κογιάννη Ελένη
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
2431353504 eavgerou@trikalacity.gr
Λασπάς Αχιλλέας
Αντιδήμαρχος Περιφέρειας - τομέας Α
2431352200 a.laspas@yahoo.gr
Μπούρας Χρήστος
Κατά τόπον Αντιδήμαρχος Περιφέρειας (τομέας Β)
24313 52 500 mpourasx@otenet.gr
Ντιντής Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος
2431351283 pntintis@gmail.com
Σακκάς Σωτήριος
Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας
2431076611 sotiris.sakkas@yahoo.gr
Ψύχος Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Εμπορίου, Ανάπτυξης Υπαίθρου
2431351232 kpsixos@trikalacity.gr
Γραφείο Τύπου
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51202 press@trikalacity.gr
Μιχαλάκης Αθανάσιος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351202
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51200, 2431032330 24310 35956 secretary2@trikalacity.gr, secretary1@trikalacity.gr,
Γκαγκάτσιου Ευτυχία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351200, 2431032330 secretary2@trikalacity.gr
Νομική Υπηρεσία
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51174 , 24313 51172 dbar@trikalacity.gr, kpapakosta@trikalacity.gr
Μπαρσούκη Θεοδώρα Μαρίνα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351174 dbar@trikalacity.gr
Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51207, 24313 51208 dds@trikalacity.gr, mbaltou@trikalacity.gr, m.daoula@trikalacity.gr
Μπάλτου Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351207 mbaltou@trikalacity.gr
Γραφείο Ειδικών Συμβούλων
Καλλιάρας Χάρης Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 24313 51 173
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Τσαπάλα Φανή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063230 tsapala@trikalacity.gr
Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Σαργιώτη Θεοδώρα Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431063226 tsar@trikalacity.gr
Αλεξίου Ασπασία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063227 a.alexiou@trikalacity.gr
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Αρτοπούλου Μαργαρίτα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063232 mart@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Ντότα Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353554 mntota@trikalacity.gr
Τμήμα Πρασίνου & Κηποτεχνίας
Χελιδώνης Σωτήριος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431076618 sxelidonis@trikalacity.gr
Αλεξόπουλος Ιωάννης Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431076618
Τμήμα Εμπορίου & Υπηρεσιών
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 53521
Χολιάρα Μαρία Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431353515 mxoliara@trikalacity.gr
Βλάχος Σωτήριος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353517 svlahos@trikalacity.gr
Τμήμα Ανάπτυξης Υπαίθρου
Παπαδούλη Αικατερίνη Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351229 kpapadouli@trikalacity.gr
Παπαθανασίου Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351228 mpapathanasiou@trikalacity.gr
Τηλ. Fax Email
24313 51248
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Πισκόϊα Ζωή Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351245 zpisk@trikalacity.gr
Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης
Ταταέτης Αθανάσιος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351277 atataetis@trikalacity.gr
Αλευράς Απόστολος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351255 apalevras@trikalacity.gr
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Πουλιανίτης Βασίλειος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351270 bpoul@trikalacity.gr
Αλμπάνη Μαρία – Ελένη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351211 marilena@trikalacity.gr
Τμήμα Περιβάλλοντος
Αναγνωστοπούλου Ευαγγελή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351225 lana@trikalacity.gr
Τηλ. Fax Email
d.amax@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Χύτας Γεώργιος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431076611-2431076612 gxytas@trikalacity.gr
Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων
Μπαρούτας Ηλίας Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431076611-2431076612 ebaroutas@trikalacity.gr
Αλεξίου Ιωάννης Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης
Τμήμα Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών
Βαΐου Σωτήριος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431076611-12
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Μισιάκας Αθανάσιος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431076611-2 amisiak@trikalacity.gr
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431076611-2
Τηλ. Fax Email
24310 63218 koin.pronoia@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Σταμούλης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063218 stamoulis@trikalacity.gr
Τμήμα Παιδικής Μέριμνας & Τρίτης Ηλικίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24310 63211 24310 63212
Πελίγκου Στυλιανή Προϊστάμενος/η Τμήματος 24310 63 211 speligou@trikalacity.gr
Δήμου Όλγα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 24310 63 213 odimou@trikalacity.gr
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24310 63222
Μαυροματίδου Μαρία Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431063222 mmauromatidou@trikalacity.gr
Λιούλιος Ευάγγελος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063223 vlioulios@trikalacity.gr
Τμήμα Πρόνοιας & Αλληλεγγύης
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24310 63201 kbellos@trikalacity.gr
Μπέλλος Κωνσταντίνος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431063201 kbellos@trikalacity.gr
Γούναρης Αποστόλης Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431046209
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Τσιούτσια Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431053566 ts.maria@trikalacity.gr
Τμήμα Παιδείας & Δια βίου Μάθησης
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
gr.proedrou.sxep@trikalacity.gr
Μπατατέγας Νικόλαος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431353509 mpatategas@trikalacity.gr
Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήματος Παιδείας & ΔΒΜ
Αντωνιάδου Βάϊα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353506 vanton@trikalacity.gr
Υπηρεσίες Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Αγγέλη Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 6982598750
Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 53569
Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Αθλητισμού
Αλεξίου Θωμάς Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353524-2431079518 malexiou@trikalacity.gr
Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Πολιτισμού
Μουργελά Μαρία Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353567 m.mourgela@trikalacity.gr
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Πνευματικού Κέντρου
Βουτσελάς Γεώργιος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431353568
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Σταμούλης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431063218 stamoulis@trikalacity.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Εστιαιώτιδας)
Σακκά Ειρήνη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 24313 52420 esakka@trikalacity.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Καλλιδένδρου)
Μπίλα Φωτεινή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 24313 52521 fmpilla@trikalacity.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Κόζιακα)
Μόσχοβου Αικατερίνη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431352626 kmosxovou@trikalacity,gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων)
Παλιούρα Χριστίνα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431050010 xpalioura@trikalacity.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παληοκάστρου)
Ζιώγα Ιωάννα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431087827 i.zioga@rikalacity.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Παραληθαίων)
Κολοβού Χριστίνα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431352714 xkolovou@trikalacity.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Τρικκαίων)
Αρσένη Σπυριδούλα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431350017 sparseni@trikalacity.gr
Τηλ. Fax Email
d.dioik@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Σίμου-Παπαστεργίου Ελένη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351175 esim@trikalacity.gr
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Σκρέκα Πολυτίμη Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351160 poly@trikalacity.gr
Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
dimot@trikalacity.gr
Γκουγκαρά Αικατερίνη Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351163 egougara@trikalacity.gr
Γραφείο Ληξιαρχείου
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51160, 24310 77835 24310 77832
Αντωνοπούλου Ζωή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431077835 zanton@trikalacity.gr
Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51180
Καλούσιος Απόστολος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351297 apkalousios@trikalacity.gr
Βαβίτσας Χρήστος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351182 h.vavitsas@trikalacity.gr
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Μαντά Ευαγγελή Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351186 emanta@trikalacity.gr
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών
Μαντά Ευαγγελή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351186 emanta@trikalacity.gr
Καλογρηά Φωτεινή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431 51185 fotinik@trikalacity.gr
Γραφείο Κλητήρων
Βόμπρας Αναστάσιος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351100
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
protokolo@trikalacity.gr
Γιαννούλα Βικτωρία – Στεργιανή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351152 s.giannoula@trikalacity.gr
Γραφείο Συμβούλων Αντιπολίτευσης
Χαλιμούρδα Βασιλική Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351204 bxalimourda@trikalacity.gr
Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
24313 51294
Μίχος Χρήστος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351148 hmixos@trikalacity.gr
Παιάνας Σωτήριος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351288 spaianas@trikalacity.gr
Τηλ. Fax Email
d.oikonom@trikalacity.gr
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Σιακαβάρας Ιωάννης Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351119 ysiakav@trikalacity.gr
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου
Ρουσιαμάνης Γεώργιος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351132 g.rousiamanis@trikalacity.gr
Βαβίτσας Ιωάννης Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351137 ivavitsas@trikalacity.gr
Τμήμα Προϋπολογισμών & Στατιστικής
Ντάκος Σωτήριος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351130 sntakos@trikalacity.gr
Τμήμα Εσόδων
Τσιορλίδα Βασιλική Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351111 vts@trikalacity.gr
Αβδελίδης Χρήστος Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351115 xavdel@trikalacity.gr
Τμήμα Προμηθειών
Ευθυμίου Παναγιώτα Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351203 panef@trikalacity.gr
Εξάρχου Μαρίκα Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2431351213 mexarchou@trikalacity.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου 2431351100
Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 2431020000
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δημαρχείο) 2431350010
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κτήριο Π.Ε. Τρικάλων) 2431046127
Πρωτόκολλο 2431351152
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Τρικκαίων 2431351160
Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων 2431351163
Δημοτική Αστυνομία 24313 53 556

dimarxerio