Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ψύχος Κωνσταντίνος
Τηλ.: 2431351192
Email: kpsixos@trikalacity.gr, kpsixos@otenet.gr
1 4 5 6