Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Συνδυασμός "Επανεκκίνηση Τώρα"

Ρόμπος Χριστόφορος
Τηλ.: 2431351100
Email: crisromp@hotmail.com
Σακκάς Σωτήριος
Τηλ.: 2431351100
Email: sotiris.sakkas@yahoo.gr
Ψύχος Κωνσταντίνος
Τηλ.: 2431351232
Email: kpsixos@trikalacity.gr
1 2 3 4