Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Περί έγκρισης νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 201-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου με τη μεταφορά χώρου στάθμευσης ( Parking ) από το Ο.Τ.Γ 868 στο Ο.Τ. Γ 841 στην πολε.......
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 202-2004ΑΔΣ
Αποδοχή σύστασης της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας μεταξύ της Κ/Ξ . ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΜΑΛΙΑΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ αναδόχου του έργου ΄΄ΔΙΑΜΟΡ.
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 203-2004ΑΔΣ
Αποδοχή σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας μεταξύ της Κ/Ξ Μαρία Αργυροπούλου – Δημήτρης Μπακαλάκος αναδόχου του έργου ΄΄Κατασ
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 204-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα για την Μελέτη Αποκατάσταση και Ανάδειξη Βασικών Στοιχείων Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της πόλης των Τρικ.
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 205-2004ΑΔΣ
Αποδοχή Χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων 150.000,00 € για αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από τις Θεομηνίες-Εξουσ..........
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 206-2004ΑΔΣ
Έγκριση Συμμετοχής των εκλεγμένων γυναικών στο «9ο Πανελλήνιο Συνέδριο εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτ/ση Α & Β Βαθμού» από 21-24/10-2004
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 207-2004ΑΔΣ
Έγκριση απόδοσης οφειλών (4.000.00 € παρελθούσης χρήσης στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Κωλέττη
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 208-2004ΑΔΣ
Έγκριση Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος του Γ’. Κ.Π.Σ. «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αστικής Ανάπ......
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 209-2004ΑΔΣ
Έγκριση Συνεργασίας του Δήμου με την μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξη (ΜΟΔ α.ε.) για την τεχνική Υποστήριξη του
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 210-2004ΑΔΣ
Έγκριση Μελέτης του έργου: Αναπλάσεις-Τσιμεντοστρώσεις-πλακοστρώσεις πεζοδρομίων-Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας στα Σεισμόπληκτα Δήμου.....
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 211-2004ΑΔΣ
Έγκριση Μελέτης του έργου: Δημιουργία–Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δενδροηχοπετασμάτων στα Σεισμόπληκτα Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 212-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης «Περι Τροποποίησης του Σχεδίου Πόλης στην περιοχή (Αγία Μονή ΙΙΙ – Γαρδικάκι), με μείωση του πλάτους τμήμ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 213-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί τροποποίηση του σχεδίου πόλης ρυμοτομικού σχεδίου με την μετατόπιση Ρυμοτομικών γραμμών μεταξύ των Ο.Τ.Γ518 &Γ519
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 214-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης Τρικάλων στην πολεοδομική ενότητα «Στρατώνες – Βουβής – Κέντρο» με την αναγνώρισ......
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 215-2004ΑΔΣ
1 5,523 5,524 5,525 5,526 5,527 5,560