Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή & εξωραϊσμός υπαρχόντων αποδυτηρίων Στίβου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 64-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή αίθουσας κλειστού Στίβου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 65-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων- ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την «Ενίσχυση του τομέα Γεωπονικών Εφαρμογών....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 66-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων- ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την «Ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την υλ....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 67-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων- ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την «Ενίσχυση του τομέα Καθαριότητας της Πόλης.....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 68-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων & του Δήμου Καλλιδένδρου για την αποκομιδή απορριμμάτων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 69-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης Ανανέωσης Σχεδίου Διαφήμισης και τον καθορισμό νέων θέσεων διαφήμισης
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 70-2004ΑΔΣ
Έγκριση ανανέωσης ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαφήμισης από το Δήμο Τρικκαίων στη ΔΕΚΑ Τρικάλων για τρία έτη ήτοι: από το 2003 έως το 2005.-Έγκρ...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 71-2004ΑΔΣ
Έγκριση δαπάνης-μελέτης εφαρμογής προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 72-2004ΑΔΣ
Έγκριση κατάργηση της Ζωαγοράς του Δήμου Τρικκαίων, διότι η λειτουργία της αντίκειται στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 308/2000 άρθρο 11
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 73-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης περί Παραχώρησης Δημοτικής έκτασης στη ΔΕΥΑΤ για την ανέγερση εγκαταστάσεων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 74-2004ΑΔΣ
Έγκριση επιστροφής ποσών σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων χορήγησης αδειών ανέγερσης οικοδομών σε διάφορα σημεία της πόλης
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 75-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων από Νομ/κή Αυτ/ση για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών - καμπ...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 76-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων από Νομ/κή Αυτ/ση για τo έργο «Αίθουσα εκδηλώσεων Ι.Ν.Αγίου Αποστόλων»
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 77-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων από Νομ/κή Αυτ/ση για το έργο «Επισκευή-Συντήρηση Ι.Ν.Αγ.Αθανασίου Περδικοράχης
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 78-2004ΑΔΣ
1 5,552 5,553 5,554 5,555 5,556 5,561