Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών Δήμου Τρικκαίων»

10 Νοεμβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 10/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 37695

1_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ppe

2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_ΟΡΟΙ_ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ΜΕΛΕΤΗ_ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_v2_26 10 20

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ