Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών Δήμου Τρικκαίων»

10 Νοεμβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: panef@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 10/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 37695

1_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ppe

2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_ΟΡΟΙ_ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ΜΕΛΕΤΗ_ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_v2_26 10 20

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ