Δήμος Τρικκαίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

9 Μαΐου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-1_signed

2-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.pdf-SIGNED

3-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_2022_signed \

4-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ_ΤΕΛΙΚΟ-signed

5-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΣΥΝΟΛΟ-signed

6-ΕΣΥ_2022-SIGNED

7-2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΣΑΥ-signed

8-2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΦΑΥ-signed

espd-request-v2 SIGNED

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ_2022-signed

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_2022-signed

ΜΕΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ -ΣΚΙΑΣΗ-SIGNED

ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 2ο ΣΥΝΟΛΙΚΟ-SIGNED

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ-SIGNED

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-Model-SIGNED

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ-Model-SIGNED

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ-Model-SIGNED

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ-Model-SIGNED

ΟΨΕΙΣ ΤΟΜΕΣ-Model-SIGNED

ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2ο Γυμνασιο ΣΥΝΟΛΙΚΗ-signed