Δήμος Τρικκαίων

Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - Λυκείου Βαλτινού

6 Μαΐου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

2-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_2022_signed

3-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

4-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ _signed

5-ΕΣΥ_signed

6-ΣΑΥ_ ΓΥΜΝΑΣΙΟ signed

7-ΦΑΥ _ΓΥΜΝΑΣΙΟ signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___050522 signed

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ-ΠΡΟΤΥΠΟ 1-9-2021-signed

ΕΕΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ-signed

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-Model-SIGNED

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.pdf-SIGNED

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.pdf-SIGNED

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ_θερμονωση-SIGNED

ΤΕΥΧΟΣ ΣΚΙΑΣΜΟΥ.pdf-SIGNED

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-Model-SIGNED

ISOGEIO-PROTASI-Model-SIGNED

LEPTOMEREIES-Model-SIGNED

OROFOS PROTASI-Model-SIGNED (2)

STEGH-Model-SIGNED

TOMES- PROTASI Model-SIGNED

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ SIGNED

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ SIGNED

ΟΨΕΙΣ 1-PROTASI Model-SIGNED

ΟΨΕΙΣ 2-PROTASI Model-SIGNED

ΤΟΜΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-SIGNED (3)