Δήμος Τρικκαίων

Επαναληπτική Διακήρυξη της Πράξης: «Ψηφιακό Ασκληπιείο – Πάρκο Ασκληπιού»-Υποέργο 1

7 Δεκεμβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Πράξη:  «Ψηφιακό Ασκληπιείο – Πάρκο Ασκληπιού»

Υποέργο 1: «Προμήθεια Υλικοτεχνικής Υποδομής για τη Λειτουργία του Ψηφιακού Ασκληπιείου – Πάρκου Ασκληπιού»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-espd-request

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_10_01_2024 signed